Adatkezelési tájékoztató

 

Az Életszövet 30,

a Magyar Pszichodráma Egyesület rendezvényének (országos pszichodráma kongresszus) adatkezelési tájékoztatója.

 

Az Életszövet 30 a GDPR (Európai Unió Adatvédelmi Rendelete), a Munka törvénykönyve 4. §-a, 9. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, továbbá az Info. törvény 5. § (1) bekezdés b) és 6. § (1) a) pontja alapján kezeli a rendezvényre jelentkezők, érdeklődők adatait.

Az adatkezelés részben törvényi kötelezettségen, részben a rendezvény jogos érdekén alapul.

 

Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, e-mail címe, valamint az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Adatkezelésnek minősül az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

I. Kezelt adatok

Az Életszövet 30 rendezvényére jelentkezők, érdeklődők személyes adatai.

Az adatkezelő neve, székhelye: Magyar Pszichodráma Egyesület; 1132 Budapest, Visegrádi u. 19.

Az adatkezelés helye: felhő alapú szolgáltatás igénybe vételével, illetve az adatkezelő székhelyén.

Az adatkezelő elérhetősége: pszichodráma@freemail.hu, pszichodráma@chello.hu, kongresszus@pszichodrama.hu

Személyesen és telefonon a székhelyen ügyfélfogadási időben.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjai

Az érintettek köre: az Életszövet 30 rendezvényre jelentkezők, érdeklődők, résztvevők.

A kezelt adatok köre:

  • név,

  • email cím

  • telefonszám,

  • pszichodráma/bibliodráma/gyermekdráma végzettség,

  • számlázási név, cím, bankszámlaszám.

Az adatkezelés célja:

a. azonosítás, nyilvántartás;

b. képzési nyilvántartás, amennyiben releváns;

c. a számviteli törvényeknek megfelelő számlák kiállítása, nyilvántartása;

 

Az adatkezelés időtartama: az adójogilag releváns dokumentumok esetében a jogviszony megszűnését követő 8 év.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek: a rendezvény szervezői, az adatkezelő munkatársai, a könyvelést végző cég munkatársai.


 

II. Tájékoztatás, helyesbítés, jogorvoslat

A megbízott ingyenes tájékoztatást kérhet az Egyesülettől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket az Egyesület kezel. Tévesen rögzített adat esetén kérheti annak kijavítását.

Az adatok törlését abban az esetben kérheti, ha a személy szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Az érintett személy rendelkezési és hozzáférési jogait adatainak védelme érdekében csak előzetes azonosítást követően tudja az Egyesület biztosítani.

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk és nyomban megbeszéljük a problémát. Itt várjuk az üzenetét: pszichodrama@chello.hu.

Bíróság előtt is érvényesítheti a jogait, polgári per keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; ugyfelszolgalat@nailh.hu).

A Kongresszus szervezőit a pszichodrama.kongresszus@gmail.com címen érheti el, kérjük kérdéseit, észrevételeit ide küldje. A Magyar Pszichodráma Egyesület honlapja a www.pszichodrama.hu oldalon található.

 

© 2014 Magyar Pszichodráma Egyesület, Minden jog fentartva.