A „nehéz csoporttag”. Elméleti és gyakorlati bevezető a borderline személyiségstruktúra jobb megértése irányába elsősorban pszichodráma vezetők és képzésben lévők számára mindennapi munkájuk megkönnyítése érdekében

Rubovszky György Zsolt

Időpont

Szombat 8.30-9.30

Műfaj

dramatikus előadás 60 perc

Helyszín

Juhar terem

Létszám

nincs létszámhatár

Leírás

Gyakori pszichodramatikus tapasztalat, hogy bekerülnek a csoportokba olyan tagok, akik már az interjún nagyon megmozgatták a két vezetőt, vagy nagyon ambivalens érzéseket keltettek:

- valamelyikük egyértelműen meglátni vélte a szenvedő és elesett gyermeket, akit először az életben illene már megtámogatni küzdelmeiben,
- míg a másik fél esetleg bosszankodott talán maga által sem könnyen tisztázható okoknál fogva.

De az is gyakori, hogy míg az interjú ideje alatt nem tűnik fel semmilyen különös jelenség,

- a csoport folyamatában egyre több félreértés, indulat vagy nehezen megérthető zavar jelenik meg, ami komoly kihívás elé állítja a vezetőket.
- Nem utolsó sorban pedig az is előfordul, hogy a csoport ideje alatt egyes csoporttagok a megszokottnál nagyobb indulatot, elégedetlenséget fejeznek ki, ezzel mintha direkt támadnák a vezetők vezetői szerepét…

Az túl leegyszerűsítő és így veszélyes is lenne, ha ezeket a helyzeteket kritika nélkül a borderline személyiségstruktúra következményének tekintenénk, hiszen minden eset egyedi és külön-külön megértendő. Ugyanakkor egy pszichodramatista szakmai munkájában nagy jelentősége van annak, hogy alapvető tudást szerezzen a borderline személyiségstruktúrának, ennek a lappangó pszichés jelenségnek a természetéről. Ezzel tudja védeni szakmai munkáját, és végső soron a rá bízott csoportokat.

Pszichodramatikus előadásom keretében először Otto F. Kernberg elméleti munkáinak vezérgondolatait követve bemutatom az úgynevezett strukturális diagnózis elméletét: a normalitás, a neurotikus, a borderline és a pszichotikus tartomány elhatárolását és főbb jellemzőit. Ezt követően pedig kísérletet teszek arra, hogy első sorban az interjú keretében felmerülő intő jelekre felhívjam a figyelmet, de szándékom néhány a csoportfolyamatot érintő jelenséget is körüljárni.

A pszichodramatikus előadás jellegénél fogva helyzetek dramatikus szemléltetésén keresztül fogunk dolgozni, ugyanakkor bátorítom az érdeklődőket, hogy készüljenek a munkájukat segítő kérdésekkel, dilemmákkal, melyek értő feldolgozására próbálunk időt szánni.

Bemutatkozás

Rubovszky György Zsolt: pszichológus, klinikus, pszichodráma vezető

Az OORI Tündérhegy osztályán és magánrendelésen is dolgozom pszichoterapeutaként egyénekkel és csoportokkal egyaránt. Egyéni módszerem a pszichoanalízis és az analitikusan orientált pszichoterápiák. Ezek közé tartozik a Kernberg és munkatársai által kidolgozott áttétel fókuszú pszichoterápia (TFP), ami kimondottan a személyiségzavarral élő páciensek megsegítésére szolgál. 1996-ban találkoztam először a pszichodráma módszerével, ami azonnal elengedhetetlen részévé vált életemnek. Képződésem nyomán pszichodráma vezető, és pszichodráma pszichoterapeuta jelölt vagyok, illetve pszichoanalitkus kandidátus.

Kiket várunk

Az előadást elsősorban pszichodráma vezetőknek és képzésben lévőknek ajánlom, mivel célom, hogy segítséget nyújtsak a borderline személyiségszerveződés jobb megértésében. Előadásom, reményeim szerint, segítséget nyújthat a csoportba való bekerülést megelőző interjú, illetve a csoport vezetésének későbbi kihívásaiban. A program későbbi pontján pedig a kimondottan borderline problematikával élők számára szervezett pszichodráma pszichoterápiás munkáról fogok beszélni, amit elsősorban klinikusoknak, de természetesen minden, a téma iránt érdeklődőnek szeretettel ajánlok.

A Kongresszus szervezőit a pszichodrama.kongresszus@gmail.com címen érheti el, kérjük kérdéseit, észrevételeit ide küldje. A Magyar Pszichodráma Egyesület honlapja a www.pszichodrama.hu oldalon található.

 

© 2014 Magyar Pszichodráma Egyesület, Minden jog fentartva.