Örök megújulás, avagy meddig „örök” az örök? Bibliodráma workshop az Apostolok cselekedetei 10. rész alapján

Goda Gyula, Majsai-Hideg Tünde

Időpont

Szombat 8.30-10.30

Műfaj

workshop 120 perc

Helyszín

Szomatikus terem

Létszám

Maximum 20 fő

Leírás

Lehet új szálat vinni az életszövetembe? Lehet mindent mindig újrakezdeni? Meddig? Új munkahely? Új szerelem? Új szakma, új család, új lakóhely, új hivatás, új környezet, új barátok... új élet? Át tudom lépni ehhez a régi határaimat, ha egy merőben más, új, idegen látásmóddal találkozom? Mit nyerek? Mit kell elengedni, elgyászolni? Mennyire akarom, mennyire vonz? Mennyire félek? Mit szólnak a változáshoz a körülöttem lévők? Miként hat ez vissza rám? Mi lesz, ha megteszem? És mi lesz velem, ha nem? Honnan és hogyan nyerhetek útmutatást, erőt, bizonyosságot, helyeslést, biztatást, bátorságot az új, a más vállalásához?

Isten Lelke teremtő erő, robbanóerő, ami különleges, új tettekre képesít, új magatartásformákra indít. Miként van ez velünk?

Műhelyünk keretében csoportjátékra, azon belül folyamat-drámára készülünk, fókuszálva a két főszereplőre, Péter apostol és Kornéliusz százados életváltoztató elhatározásaira. Kornéliusz százados új, eddigi életét megváltoztató lépésre készül – és ehhez Péter apostolnak is olyat kell tennie, ami egész eddigi életével szembemegy, s olyan irányba épít kapcsolatot, amely felé eddig soha: Isten üzenetét meghallva, tágítja a számára legitim dolgok körét, hitelesnek ismeri föl azt, ami eddig ismeretlen, tilos volt a számára.

A bibliodrámában eleven találkozás jön létre a csoport tagjai és a szöveg között: a résztvevők életszövete (textura) találkozik egy másik (biblikus) életszövettel. A történet személyes átélése során megtapasztalhatjuk, hogy milyen ajándékokat nyertek egymásban Kornéliusz római százados és Péter apostol, s talán azt is, hogy milyen ajándékokat nyerhetünk mi egymásban.
A szöveg által hátrahagyott „fehér foltokat” mi tölthetjük ki. A játék során megjelenhet az újtól való félelem, az egzisztenciális rettegés, és a jelekhez való viszonyunk kérdése is. Honnan tudható, hogy amit jelnek vélünk, az nem puszta képzelgés, önigazoló áltatás, védekezés, ördögi kísértés, hanem valódi üzenet, isteni útmutatás?

Bemutatkozás

Goda Gyula: teológus, pszichológus, kiképző pszichodráma és bibliodráma vezető, szupervízor, executív coach, senior tréner, vezetési tanácsadó

Szakmai hátterem: mérnök, pszichológus és teológus diplomák, ilyen irányú továbbképzések, és munkásság (pszichoterápiás módszerspecifikus képzések, licencia). Egyetemi oktató, tantárgyvezető tanár vagyok. Tudományos munkák és fokozatok után 35 éves gyakorlatom van a tanácsadói és pszicho-szakmában és az oktatásban. Pszichológusként a munka- és a szervezetpszichológia a szakterületem. Szakmai utam: család- és párterápia, csoport-terápiák (pszichodráma, szociodráma, bibliodráma), ezekben vezetői, majd kiképzői, szupervízori cím. Nemzetközi tapasztalat: gyakorlat, munkák és képzések, tanítás Magyarországon és külföldön, főleg Berlin, Ukrajna, Baltikum.

Majsai-Hideg Tünde: teológus, pszichodráma vezető, kiképző gyermekdráma vezető, szupervizor; kiképző bibliodráma vezető, szupervizor

Református lelkészi diplomával ifjúsági lelkigondozóként éveken át drogprevenciós és kortárssegítő területen is dolgoztam. Vallástanári, családkonzultánsi, lelkigondozói végzettségemet mentálhigiénés munkatársként Nevelési Tanácsadóban kamatoztattam. Pszichodráma-vezetőként óvódás kortól kamaszkorig gyermekpszichodráma-csoportokat vezettem, szülőcsoportokat, pár- és családkonzultációkat, tanároknak egyéni és csoportos szupervíziót tartottam. Az utóbbi évtizedben gyermekdráma-kiképzőként, bibliodráma- és pszichodráma-csoportvezetőként valamint szupervizorként dolgozom. Fontos belső vezérlő-elvem a kisközösségek építése, a műhelymunka, a különbözőségek elfogadása és az egymás megismerése által előítéleteinktől való megszabadulás elősegítése, az interdiszciplináris, interkulturális, vallásközi párbeszéd. 2004 óta a Wesley János Lelkészképző Főiskolán és a Károli Egyetem szupervízor szakirányú képzésében oktatóként veszek részt.

Kiket várunk

Minden, a téma iránt érdeklődőt szeretettel várunk.

A Kongresszus szervezőit a pszichodrama.kongresszus@gmail.com címen érheti el, kérjük kérdéseit, észrevételeit ide küldje. A Magyar Pszichodráma Egyesület honlapja a www.pszichodrama.hu oldalon található.

 

© 2014 Magyar Pszichodráma Egyesület, Minden jog fentartva.