Kooperatív konfliktus-feldolgozás. Pszichodráma a tanácsadó-segítő kapcsolatban

Dr. Török Gábor Pál

Időpont

Péntek 12.00-13.00

Műfaj

Dramatikus előadás 60 perc

Helyszín

Juhar terem

Létszám

Nincs létszámhatár

Leírás

Előadásunkban bemutatjuk, hogy a mentálhigiénés és lelkigondozói segítő beszélgetésekben a pszichodráma módszerének alkalmazása miként alakítja át a segítés terét, és ez hogyan támogatja a kölcsönösség és egyenlőség kialakítását a segítő és a kliens kapcsolatában. Saját segítői praxisunkból hozott esetpéldákon keresztül demonstráljuk, hogy a pszichodramatikus cselekvés során miként alakul át a rogersi szemléletű, elsősorban verbalitásra épülő segítői munka szemtől-szemben helyzete közös nézőpontú gondolkodássá, alkotássá. Az előadás célja, hogy a résztvevők megtapasztalják, hogy miben más valamiről „csak” beszélni, és miben módosítja a kapcsolatot, ha valamit meg is jelenítünk székek, kövek vagy más tárgyak segítségével. Bemutatjuk, hogy tapasztalatunk szerint azáltal valósulhat ez meg, hogy a pszichodramatikus munka alapelve, vagyis a belső világ kívülre helyezése révén a segítő és kliense együtt kerülnek megfigyelő helyzetbe, és ebből a meta-perspektívából, közösen rátekintve a kliens által megjelenített belső képre együtt kereshetik a kliens által hozott konfliktushelyzetet lehetséges feloldását. Az előadás szakmai tartalmát Marlok Zsuzsával dolgoztuk ki, Reinhard Krüger elmélete alapján.

Bemutatkozás

Dr. Török Gábor Pál: tanár, lelkigondozó, pszichodráma vezető, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet adjunktusa, az Antropos Mentálhigiénés Módszertani Központ munkatársa

Kiket várunk

Dramatikus előadásunkra várjuk az egyéni segítő kapcsolatokban is dolgozó dramatistákat.

A Kongresszus szervezőit a pszichodrama.kongresszus@gmail.com címen érheti el, kérjük kérdéseit, észrevételeit ide küldje. A Magyar Pszichodráma Egyesület honlapja a www.pszichodrama.hu oldalon található.

 

© 2014 Magyar Pszichodráma Egyesület, Minden jog fentartva.