Lacaniánus pszichodráma, az analitikus pszichodráma Lemoine házaspár szemléletében

Paola Cecchetti

Időpont

Péntek 14.30-15.30

Műfaj

dramatikus előadás, 60 perc

Helyszín

Juhar terem

Létszám

nincs létszámhatár

Leírás

Genie és Paul Lemoine pszichoanalitkus házaspár meghatározók voltak Moreno pszichodrámájának és a Freud által életre hívott pszichoanalízis összekapcsolásában, amelyben Lacan elméletét hívták segítségül. Így jött létre az a kidolgozott metodológia, amit ma lacaniánus-freudiánus pszichodrámának nevezünk, és amely mostanra nemzetközileg elterjedt.

Hogyan is néz ki ebben a metodológiában egy pszichodráma-csoport vezetése? Egy esemény narratívájának vagy egy álomnak a pszichodramatikus megjelenítése csak egy része a módszer adta komplexitásnak. A játék hozza napvilágra az esemény szubjektum általi személyes konstrukcióját. Az elmesélés és a megjelenítés, illetve a csoport és az egyén közötti úton megjelenő változások, az eredeti történettől való eltérések teszik lehetővé a szimbolikus dimenzió felé való elmozdulást.

A személyből tudattalan vonások, egy nem tudott tudás kerül felszínre. A segédének választása, a szerepcsere, a duplázás, a monológ mind olyan technikák, amik lehetővé teszik, hogy az egyén önmagát egy másik perspektívából láthassa, továbbá új interperszonális kapcsolódások előképei jelenhessenek meg a színen.

A csoportot két analitikus vezeti: vezető és megfigyelő. A vezető meghívja a csoporttagokat arra, hogy megnyilvánuljanak, mindvégig tiszteletben tartva a szabad asszoicáció analitikus szabályát. Ő javasolja a játékot, vagy lehetővé teszi az elmondottak egy részének dramatikus megjelenítését. Ez utat teremt az egyén számára, hogy új jelentéseket találjon, illetve az összes csoporttagnak, hogy magukat a jelenet valamely aspektusában felismerjék.

Az vezető tehát értékeli az elmondottakat: egyrészt mivel játékot javasol, amikor egy megnézésre érdemes elemet ragad meg; másrészt megszakíthatja azt, egy értelmezést adva a megjelenítés során. A megfigyelő néma az ülés kibontakozása alatt, magában reflektál a benne kialakuló narratívára, továbbá a csoportban megjelenő jelentések láncolatára. Lehetővé téve ezáltal a résztvevőkben is egy további asszociatív munkamód megtörténését. A jelentések láncolata tekinteteken, gesztusokon, hangokon keresztül is halad, és az egymáshoz kapcsolódás, illetve a jelenetek sorozata által is történik.

Az előadás során szisztematikusan kerül bemutatásra a fenti elmélet, teret adva az értelmező kérdéseknek!

Bemutatkozás

Paola Cecchetti: pszichoanalitikus, pszichoterapeuta és pszichodramatista

Tagja az Associazione Aperionnak pszichoanalitkus képző központnak, az SIPsA (a COIRAGhoz társult olasz pszichodráma szervezet) elnöke és a COIRAG keretében az olasz államilag elismert pszichoterapeuta képzésében oktat. Egyéni analízisben és pszichoanalitikus pszichodrámában képződött, amelyen belül is a Lacan nevéhez köthető szemléletet követi. Rómában dolgozik egyéni terápiában, szupervízióban, továbbá pszichodráma-csoportokkal annak több formájában: analitikus csoportban, terápiás csoportban és kiképzésben is. Számtalan cikket publikált különböző szakfolyóiratokban.

Kiket várunk

Minden, a téma iránt érdeklődő szakembert szeretettel várunk.

A Kongresszus szervezőit a pszichodrama.kongresszus@gmail.com címen érheti el, kérjük kérdéseit, észrevételeit ide küldje. A Magyar Pszichodráma Egyesület honlapja a www.pszichodrama.hu oldalon található.

 

© 2014 Magyar Pszichodráma Egyesület, Minden jog fentartva.